Công ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Việt - Hàn

Địa chỉ: Tầng 5, Số nhà 94, Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Số nhân viên: 25-50

Website: www.viko-ic.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Việt - Hàn không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu