CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN – XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI THÁI SƠN

Địa chỉ: Số 3, đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN – XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI THÁI SƠN đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chỉ Huy Giám Sát Công Trình

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 12 triệu - 18 triệu
 30/04/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

Kỹ Sư Xây Dựng

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 15 triệu - 18 triệu
 30/04/2019
 Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

Kỹ Sư Giao Thông

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Long An, Quảng Trị, Vĩnh Long

Nhà tuyển dụng hàng đầu