Thẩm mỹ Vincos Dr.Lee

Địa chỉ: Số 9 Phố Trung Hòa – Cầu Giấy

Số nhân viên: 50-100

Website: https://thammyvincos.com

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Thẩm mỹ Vincos Dr.Lee đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bắc Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bắc Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 07/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu