Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://callcenter.vn/

199

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 71 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Điện Thoại Viên Dịch Viettel Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Cho Tổng Đài Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Tổng Đài Viên Tập Đoàn Viettel Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Ca Hát Theo Yêu Cầu - Part Time

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 11/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học Online

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 17/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Telesale Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 17/10/2018
 Hà Nội

Tư Vấn K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ K+ Tài Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Hà Nội - Nhân Viên Biên Tập Nội Dung

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Sự Tính Lương

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 21/08/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu