Công ty Cổ phần Harbour Logistics

Địa chỉ: 169 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: harbour-hospitality.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Harbour Logistics không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu