CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTECH GROUP

Địa chỉ: Tòa nhà Tân Việt, số 315 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://edura.vn ; http://ows.vn/

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTECH GROUP đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Marketing Lĩnh Vực Giáo Dục (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế ( Thu Nhập Từ 7-10tr)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (thu Nhập 6,5 Triệu - 10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Phát Triển Dự án (thu Nhập 8-12triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Dự án (thu Nhập 8-12triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Xác Nhận Khóa Học (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing (thu Nhập 6,5 Triệu - 10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Lương 7-10tr)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing (thu Nhập 6,5 Triệu - 10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu