Xí nghiệp X55, Bộ Tổng Tham Mưu

Địa chỉ: Ngũ Hiệp, Thanh trì, Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: WWW.xinghiepx55.vn

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Xí nghiệp X55, Bộ Tổng Tham Mưu đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Công Nhân Cơ Khí

Xí Nghiệp X55, Bộ Tổng Tham Mưu

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2019
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí - Hà Nội

Xí Nghiệp X55, Bộ Tổng Tham Mưu

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2019
 Hà Nội

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu