CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS

Địa chỉ: 19 Han Van Nhiep- P An Phú Quan 2

Số nhân viên: 25-50

Website: www.ebs-eng.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT EBS không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu