Công ty CP ĐTTM & SX Việt nội thất

Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: vietnoithat.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP ĐTTM & SX Việt nội thất không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu