Keshun Waterproof Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: 145/8 Nguyen Van Troi Ward Q11 HCM

Số nhân viên: 200-500

Website: http://www.keshun.com.cn/

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Keshun Waterproof Technology Co., Ltd. đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 12 triệu - 25 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 25 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu