Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 28/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu  18/12/2019
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu  27/11/2019
 Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển