Ứng viên năng động

 Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên, Vận Hành, Kỹ Thuật

Ngô Văn Hà

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hải Dương, Hải Phòng, ...

Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Đinh Thuận

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 7 năm

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nguyễn Trung Hiếu

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Đào Thanh Tùng

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội, Thái Nguyên

Nhân Viên Kỹ Thuật

Đinh Đức Chung

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 4 năm

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Kỹ Thuật

Đào Mạnh Hưng

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Lê Đăng Cương

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội, Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nguyễn Hà Long

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nam

Thủ Kho Cơ Khí

Nguyễn Tấn Tài

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 10 năm

Bình Dương

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội, Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lê Xuân Trường

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Quảng Ninh

Kỹ Sư Điện

Trần Đình Thi

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên

Huỳnh Công Thành

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Chuyên Viên Kinh Doanh/sale Admin

Lê Hòa Trường

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Hồ Sơ Của Phan Thị Tố Loan

Phan Thị Tố Loan

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Đà Nẵng

Kĩ Sư Cơ Điện Tử

Phạm Văn Hiều

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Chí Minh

Truởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Tài

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 9 năm

Hà Nội

Sales Manager

Nguyễn Trung Hiếu

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Huỳnh Đức Nhật

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lê Thị Nhạn

Cập nhật: 23/08/2019

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển