Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  15/07/2019
 Hà Nội
 25 triệu - 30 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  15/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  05/08/2019
 Hồ Chí Minh
 11 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 5 triệu - 8 triệu  30/07/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

QC Hàng Thời Trang

 11 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Thủ Kho Ngành May Mặc

 5 triệu - 8 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Công Nhân May Mặc

 7 triệu - 10 triệu
 08/07/2019
 Hồ Chí Minh