Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng

Trần Thị Mộng Hoàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Ngọc Tân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Trần Huỳnh Thanh Thủy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Triệu Phi Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lê Đức Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Võ Thị Toàn

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Bán Hàng Biết Tiếng Trung

Nguyễn Tự Long

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Hoàng Thị Phúc

Kinh nghiệm: 1 năm

Thực Tập Sinh - Nhân Sự

Vũ Trúc Chi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Công Tác Viên Trực Page

Nguyễn Tùng Long

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm