Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Trường Giang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Trọng Việt

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý Dự án

Thái Quang Vinh

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Xây Dựng

Danh Thanh Niên

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Nguyễn Thị Phương Dung

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Dự án

Vũ Phương Thảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lê Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đàm Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Qs

Hồ Thị Ngọc Ly

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Cầu Đường

Huỳnh Văn Nhĩ

Kinh nghiệm: 11 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Và Quản Lý Dự án Xây Dựng

Nguyễn Thị Hồng

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Kết Cấu, Quản Lý Dự án

Nguyễn Thanh Hưng

Kinh nghiệm: 11 năm