Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Kết Cấu - Xây Dựng

Nguyễn Văn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Kết Cấu - Kỹ Sư Hiện Trường

Nguyễn Đức Thành

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Phúc Thịnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Đốc Sản Xuất

Trần Thanh Hiền

Kinh nghiệm: 24 năm

Kỹ Sư Kết Cấu

Ngô Tùng Thành

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Kết Cấu

Nguyễn Lê Quân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Thiết Kế Chi Tiết Máy

Trần Bảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Cơ Khím Biết Tiếng Nhật

Nguyễn Đức Mạnh

Kinh nghiệm: 7 năm

Quản Lý Dự án Xây Dựng

Phạm Ngọc Yến

Kinh nghiệm: 16 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Nguyễn Tấn Lộc

Kinh nghiệm: 1 năm

Chỉ Huy Trưởng

Ngô Văn Thuấn

Kinh nghiệm: 10 năm