Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Tiến Hưng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Marketing

Trần Hữu Nghĩa

Kinh nghiệm: 4 năm

Digital Marketing Executive

Võ Thị Thanh Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Lê Hà Vinh Quang

Kinh nghiệm: 3 năm

Lead Seo Maketing

Lê Trung Qui

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Digital Marketing

La Pha Rân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Quang Phong

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Nguyễn Quang Vĩ

Kinh nghiệm: 2 năm

Digital Marketing Team Leader

Trần Thị Thùy Trâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Đặng Thị Hoài Lâm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Digital Marketing

Cao Thị Thu Uyên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Anh Phú

Kinh nghiệm: 2 năm