Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Đỗ Văn Trung

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Marketing

Trương Tuấn Phong

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bùi Vũ Trung

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Mai Quốc Khánh

Kinh nghiệm: 3 năm

Content Marketing

Đinh Thành Phát

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ - Video Editor

Lê Đức Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Truyền Thông, Marketing

Hoàng Thị Lan Oanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Marketing Truyền Thông

Bùi Minh Phương

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Kế Toán

Phạm Đức Nam

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Trần Hùng Quyết

Kinh nghiệm: 3 năm