Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Sales Admin

Trương Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Sales Admin

Nguyễn Thị Thúy Như

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hà Ngọc ánh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sales Admin

Phan Thị Trúc Linh

Kinh nghiệm: 11 năm

Chuyên Viên Sales Admin

Huỳnh Thanh Tâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sales Admin

Lim Dương Lâm Ni

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Sales, Sales Admin

Nguyễn Thiều Quang

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Sales Admin

Nguyễn Thành Luân

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Sales Admin

Nguyễn Thị Cát Mơ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sales Admin

Mai Thùy Ninh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Trần Thị Khánh My

Kinh nghiệm: 2 năm