Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Lê Ngọc Huyền

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Bảo Khuyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Minh Thắng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thanh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Quang Khanh

Kinh nghiệm: 15 năm

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Trương Văn Quý

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Kinh Doanh

Bùi Thị Ngân

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Yến Nhi

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lê Thị Yến

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Kế Thi Công Nội Thất

Dương Thị Trang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Giám Sát - Đào Tạo

Nguyễn Trọng Tấn

Kinh nghiệm: 8 năm

Quản Lý Điều Hành

Trang Thị Xuân Linh

Kinh nghiệm: 9 năm