Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm Đầu Tư

Bùi Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 12 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Thị Nhung

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Nhóm Quản Lý Dự án

Nguyễn Sỹ Hội

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý - Trưởng Nhóm

Đường Đức Định

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Văn Tạo

Kinh nghiệm: 9 năm

Chuyên Viên IT

Lê Văn Thuận

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Bảo Vệ

Lê Đức Tài

Kinh nghiệm: 30 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Ngọc Long

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Phát Triển Dự án

Phạm Tuấn Kiệt

Kinh nghiệm: 2 năm

Trường Nhóm/ Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Phương Doanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Hoàng Hải

Kinh nghiệm: 10 năm