Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tài Chính, Ngân Hàng

Ngô Thị Khánh Vân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Hoạch- Thống Kê

Nguyễn Ngọc Hải

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Thị Trường - Quản Lý Kho

Đào Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Xây Dựng

Lê Ngọc Dâng

Kinh nghiệm: 20 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Bích Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Điều Dưỡng

Nguyễn Hữu Trường

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Quản Lý Tài Chính

Lý Thị Hảo

Kinh nghiệm: 8 năm

Chuyên Viên Tín Dụng

Lê Thái Nhân

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Vũ Tiến Mạnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Giao Dịch Viên

Lương Thị Thúy Hằng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lý Nhật Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Kinh nghiệm: 12 năm