Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Thiết Kế / Họa Viên Kết Cấu

Nguyễn Hoàng Nam

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Chi Tiết Máy

Trần Bảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Minh Hiếu

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Đinh Tuấn Sơn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu

Nguyễn Văn Khôi

Kinh nghiệm: 14 năm

Kỹ Sư Kết Cấu

Nguyễn tấn Lực

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Quản Lý Dự án

Trần Huy Thành

Kinh nghiệm: 7 năm

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Lê Minh Tuấn

Kinh nghiệm: 3 năm

Họa Viên Kết Cấu

Tống Thị Phương

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Kết Cấu

Quang Khải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên 

Đào Thiện Lễ Độ

Kinh nghiệm: 2 năm