Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Merchandiser

Bùi Thị Duyên Phương

Kinh nghiệm: 5 năm

Senior Merchandiser

Nguyễn Thị Anh Thi

Kinh nghiệm: 2 năm

Sourcing / Purchasing / Merchandise Supervisor

Trần Thị Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 13 năm

Import - Export Staff

Phạm Thị Ngọc Dung

Kinh nghiệm: 17 năm

Nhân Viên Merchandiser

Nguyễn Thị Nga

Kinh nghiệm: 5 năm

Merchandiser

Nguyễn Thị Hoa

Kinh nghiệm: 6 năm

Merchandiser Staff

Hoàng Thế Bách

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thực Tập Sinh Merchandiser

Trần Thị Na

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Merchandiser

Bùi Thị Trinh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Hồng Thao

Kinh nghiệm: 10 năm

Merchandise Supervisor

Đặng Quốc Cường

Kinh nghiệm: 12 năm

Merchandiser Staff

Nguyễn Thị Nhung

Kinh nghiệm: 5 năm