Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Marketing

Lý Quốc Việt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Telesales

Đinh Quang Dũng

Kinh nghiệm: 7 năm

Chuyên Viên Kinh Doanh

Lê Thế Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Telesales

Đoàn Thị Thanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Võ Thị Thảo Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Telesales

Đào Lan Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Telesales

Hứa Thị Giang

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Telesales

Hoàng Thị Huyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Xuân Đông

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Telesales

Vương Đức Thịnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Từ Thanh Vân

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Thủ Quỹ

Trương Quỳnh Như

Kinh nghiệm: 2 năm