Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm / Giám Sát Xây Dựng

Lưu Văn Việt

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Sát Bán Hàng

Lê Ngọc Vỏ

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm

Nguyễn Thị Báu

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Nhóm / Giám Sát Bán Hàng

Vũ Đức Hoàng

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm Giám Sát

Nguyện Trọng ân

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Nhóm Thiết Kế Solidworks

Nguyễn Thiết Tiệp

Kinh nghiệm: 7 năm

Chuyên Viên Giám Sát Cơ Điện

Nguyễn Ngọc Trường

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản

Hồ Văn Vô

Kinh nghiệm: 10 năm

Giám Sát Bán Hàng

Lưu Sỹ Nhân

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Sơ Của Huỳnh Văn Bình: Trưởng Nhóm, Giám Sát

Huỳnh Văn Bình

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Sát Kinh Doanh

Minhhoatrancnty45@gmail.com

Kinh nghiệm: 5 năm