Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm Kế Toán Tổng Hợp

Đặng Thị Thanh Tươi

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Hữu Kỳ

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Hành Chính Nhân Sự

Lê Thị Minh Trang

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh, Đại Diện Kinh Doanh

Nguyễn Danh Quang

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Vũ Trung Kiên

Kinh nghiệm: 9 năm

Trưởng Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Kiều Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Xuân Trường

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Đắc Toản

Kinh nghiệm: 17 năm

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Trần An

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Văn Lý

Kinh nghiệm: 3 năm