Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Hoàng Tường Vi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Bùi Thị Thủy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Cộng Tác Viên Marketing Part-time

Cao Thị Ngọc Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thực Tập Sinh Thiết Kế Cơ Khí

Nguyễn Tiến Hưng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Phòng Lab

Đặng Ngọc Bảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Part - Time

Phạm Thị Huyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Cộng Tác Viên Quản Lý Website / Facbook Content

Nguyễn Vương Đạt Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Part - Time

Phan Đặng Anh 

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Part-time

Bùi Phương Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Part - Time

Dương Thị Mến

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Bùi Loan

Kinh nghiệm: 4 năm