Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm Marketing

Trần Hữu Nghĩa

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Lê Văn Hùng

Kinh nghiệm: 8 năm

Giám Sát Kinh Doanh / Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Trọng Hiếu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Digital Marketting

Phạm Văn Cường

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Hoàng Phúc Thịnh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Nguyễn Thị Hằng

Kinh nghiệm: 12 năm

Trưởng Nhóm Marketing

Trần Hoàng Nam

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Trần Thị Vân

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Lê Văn Hùng

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Thái Vũ Minh Thư

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Nguyễn Mạnh Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Nguyễn Hiếu

Kinh nghiệm: 5 năm