Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: 7 năm

Digital Marketing - Designer

Nguyễn Thị Hoàng Trân

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Tấn Đạt

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Trung Hiếu

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Lê Xuân Minh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Thị Thu Tuyết

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Khưu Đỗ Quang Vinh

Kinh nghiệm: 3 năm

Seo Leader / Digital Marketing

Nguyễn Thị Thoan

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Nguyễn Thành Luân

Kinh nghiệm: 2 năm

Marketing Manager - Trưởng Phòng Marketing

Lê Nguyễn Trường ân

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Digital Marketing / Marketing Manager

Đỗ Trọng Viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Cộng Tác Viên Digital Marketing

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm