Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên IT

Nguyễn Hoàng Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Thị Kiểu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Thị Huệ

Kinh nghiệm: 2 năm

Thực Tập Sinh Kinh Doanh

Nguyễn Thị Xuân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý cửa Hàng

Đào Vũ Hoài Thanh

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Trần Thị Duy Như

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng

Trần Hoàng Tuấn

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Hoàng Viết Thanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

Đoàn Bùi Tuyết Vân

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Kim Hằng

Kinh nghiệm: 4 năm

Của Hàng Trưởng

Đoàn Văn Quảng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lý Huỳnh Nhật Duy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm