Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Chuyên Viên Marketing Online

Huỳnh Tiến Vũ

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Nguyễn Quang Vĩ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Trà Lê Nhựt Lam

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Biên Tập Viên - Nhân Viên Content Marketing

Phạm Hồng ánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Content, Marketing

Đinh Thị Ngọc Hoa

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Marketing _ Truyền Thông/ Biên Tập Video

Trần Thị Mỹ Nga

Kinh nghiệm: 1 năm

Kế Toán Trưởng

Đặng Thế Thắng

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kế Toán

Võ Thị Toàn

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Marketing

Phạm Nhớ Hoài

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Hiền Lương

Kinh nghiệm: 2 năm

Thực Tập Sinh Marketing

Võ Thị Xuân Nguyệt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thị Tính

Kinh nghiệm: 3 năm