Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Xây Dựng

Đặng Thành Nguyên

Kinh nghiệm: 9 năm

Giám Sát An Toàn Lao Động

Huỳnh Tấn Dũng

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Đinh Văn Chúc

Kinh nghiệm: 13 năm

Giám Sát An Toàn Lao Động

Hoàng Văn Bằng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Nguyễn Thanh Tâm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Vũ Huy Cương

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Giám Sát An Toàn

Nguyễn Thị Kim Loan

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Tài Hải Vọng

Kinh nghiệm: 4 năm

Kiến Trúc Sư

Nguyễn Mạnh Dũng

Kinh nghiệm: 7 năm

Giám Sát An Toàn Lao Động

Nguyễn Phương Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Thành Đạt

Kinh nghiệm: 3 năm