Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính

Nguyễn Thị Xuân Thoa

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Sales Admin

Hoàng Thị Phượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Kim Phượng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thuý Phượng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Ngọc Yến

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Văn Nam

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kế Toán

Đặng Thị Sâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kế Toán

Hồ Thị Duyên

Kinh nghiệm: 6 năm

Phó Phòng Thanh Quyết Toán

Nguyễn Đình Phác

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Tư Vấn / Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thanh Lam

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Phòng Kế Toán

Nguyễn Hồng Đức

Kinh nghiệm: 19 năm

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Trương Thanh Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm