Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Biên Tập/ Báo Chí

Nguyễn Văn Phúc

Kinh nghiệm: 2 năm

Display Repair Technicial

Nguyễn Văn Tuyển

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Vũ Trọng Công

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Nguyễn Thị Cất

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Sale Admin

Trần Thị Mai Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Ehs

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Nguyễn Ngọc Thắng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bán Vé Máy Bay

Lê Thị Hồng

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Đỗ Thị Thu Kiều

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Phú

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Phạm Văn Bình

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Văn Thái

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm