Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Nhân Sự

Nguyễn Văn Chí

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nguyễn Đình Cường

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Call Thu Hồi Nợ

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Văn Phòng, Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Linh

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Huỳnh Văn út

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Võ Hoài Phong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Trần Thị Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện

Trần Thị Khánh Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Hành Chính, Nhân Sự

Phạm Thanh Phong

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bùi Long Cường

Kinh nghiệm: 8 năm