Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Vũ Thị Tâm

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Phan Thị Thanh Tâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Thuý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dương Thị Vân Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương Thị Kiều Như

Kinh nghiệm: 13 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lâm Thị Dinh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Nguyễn Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Phòng Marketing

Nguyễn Thanh Thủy

Kinh nghiệm: 5 năm