Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Đánh Giá Website

Ngô Thị Ngọc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Thương Mại Điện Tử

Trương Song Hỷ

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Đức Nhạ

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Content Marketing

Nguyễn Long

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Quản Lý Website

Nguyễn Diễm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Quản Trị Website

Nguyễn Thị Thiên Thanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên Thiết Kế & Quản Trị Website

Trương Văn Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Digital Marketing

La Pha Rân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Quản Trị Website - Seo - Marketing Online

Phạm Tiến Công

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Maketting Facebook Ads

Đào Văn Thanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Thực Tập Sinh Thiết Kế Website

Hồng Hoài Thương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm