Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Hải Duy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán/ Hành Chính - Văn Phòng

Đặng Thị Hồng Phương

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Bán Hàng

Ngô Văn Kiên

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị Luyến

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Hiền Hòa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thanh Bách

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Phương Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Việt Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Trương Văn Quý

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Phạm Thùy Trang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Hải Vân Trang

Kinh nghiệm: 3 năm