Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Marketing - Project Manager

Nguyễn Tiến Huân

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Lái Xe

Võ Tuấn Dã

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Phúc Hậu

Kinh nghiệm: 5 năm

Tài Xế Lái Xe Văn Phòng

Nguyễn Đình Mạnh

Kinh nghiệm: 13 năm

Nhân Viên Lái Xe

Đào Minh Tú

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Vật Liệu

Dương Bá Trí

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Phạm Hoài Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Nguyễn Quang Trọng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Nguyễn Ngọc Trung

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Thanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Trần Quang Trung

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Lái Xe

Phan Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: 10 năm