Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Trần Nam Bội Tiên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Pha Chế

Lại Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Văn Khanh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hiện Trường Xuất Nhập Khẩu

Trần Huỳnh Minh Nhựt

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Quang Chung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đức Hiếu

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Xuân Hùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Cái Thị Tuyết Hương

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

Hà Trọng Bắc

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hồng ánh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Khương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm