Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên IT Helpdesk

Phạm Nguyễn Thế Bảo

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên IT  Helpdesk / Support

Võ Ngọc Hải 

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên IT Helpdesk / IT Support / Network Computing

Phan Tiến Lam Thông

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên IT Support / Helpdesk

Phan Nhật Minh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên IT Helpdesk / Support

Nguyễn Anh Hiếu

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên IT

Lê Đặng Thành Luận

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT Helpdesk - IT Support

Huỳnh Thiện Danh

Kinh nghiệm: 9 năm

IT Network Support

Nguyễn Viết Tiên

Kinh nghiệm: 6 năm

IT Support, IT Helpdesk

Lê Duy Khương

Kinh nghiệm: 1 năm

IT Helpdesk / Support

Phan Anh Duy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên IT Hỗ Trợ - IT Helpdesk

Nguyễn Hoàng Hiếu

Kinh nghiệm: 3 năm