Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Xuân Cảnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lí Xây Dựng

Trần Đại Nghĩa

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Bộ Qs

Nguyễn Văn Thi

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Qs

Lê Xuân Quang

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Cầu Đường

Nguyễn Xuân Long

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Lê Thị Quyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Dân

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Bùi Quang Thắng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Kết Cấu Thép

Nguyễn Thành Phong

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật / Giám Sát Xây Dựng

Lê Ngọc Đạt

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Hoàng Văn Chức

Kinh nghiệm: 11 năm

Kỹ Sư Cơ Điện (m&e)

Nguyễn Cao Kỳ

Kinh nghiệm: 7 năm