Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Leader Design Plumbing & Fire Fighting

Tạ Quang Hiệp

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Huỳnh Bá Thiên ân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Thi Công

Lê Công Lai

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Chu Minh Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Hà Thái Kiên Cường

Kinh nghiệm: 11 năm

Chuyên Viên Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Nguyễn Thị Thu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phạm Văn Hiếu

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý Dự án, Xây Dựng Đầu Tư

Nguyễn Trung Kiên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Trương Thị Hoa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Mai Thị Ngọc Châu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Văn Vinh

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý, Giám Sát Xây Dựng

Trần Đức Nhâm

Kinh nghiệm: 3 năm