Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giáo Viên Tiếng Nhật

Trần Thị Nhung

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Biết Tiếng Nhật

Nguyễn Thị Thanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Trần Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trịnh Thị Bùi Thơm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Trần Trọng Tiền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hoàng Thị Tường Vi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Trần Lan Chi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Phạm Anh Ngọc

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phùng Đức Tuấn Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hồ Thị Tuyết Trinh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Nguyễn Hoàng Châu

Kinh nghiệm: 4 năm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Trần Hà

Kinh nghiệm: 3 năm