Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Rập / Nhảy Size / Giác Sơ Đồ

Trần Khang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Kiều Thị Trang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Đóng Gói

Nguyễn Thị Hồng Phương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Hướng Nghiệp

Phạm Thị Diễm My

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Đóng Gói

Nguyễn Hiếu Lễ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán

Trần Thị Hà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QC / QA / Thẩm Định Chất Lượng

Mã Đức Thọ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kiểm Tra / Đóng Gói

Chu Thiên Chiến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Địa Chất

Mai Trung Kiên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ô Tô

Đỗ Hữu Phước

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên QC, Nhân Viên Phòng Lab

Nguyễn Thi Phương Thảo

Kinh nghiệm: 1 năm

Kế Toán Viên

Nguyễn Cúc

Kinh nghiệm: 4 năm