Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trần Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trần Thị Phương

Kinh nghiệm: 12 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Xuân Trung

Kinh nghiệm: 11 năm

Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Hoàng Nam

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Đốc Kinh Doanh Tiếp Thị

Nguyễn Hoàng Long

Kinh nghiệm: 7 năm

Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý Kỹ Thuật

Dương Nguyên Minh

Kinh nghiệm: 25 năm

Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Thị Thuỳ Miên

Kinh nghiệm: 9 năm

Giám Đốc Kinh Doanh Dược Phẩm

Đinh Sỹ Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám  Đốc

Thanh Trần Văn

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh ôtô

Nguyễn Trần Thanh Sơn

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Đốc Kinh Doanh & Marketing

Huỳnh Tường Vi

Kinh nghiệm: 3 năm