Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Thiện Hoàng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Huỳnh Tưởng Quỳnh My

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Đỗ Thị Huyền Quyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Marketing - Marketing Manager

Nguyễn Tiến Huân

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Anh Khoa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Marketing

Đỗ Thúy

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Lê Ngọc Huyền

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Triển Khai Kết Cấu

Phan Đức Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Bảo Khuyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Thủ Kho

Nguyễn Thanh Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên QA-qc

Trương Quốc Cường

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Đồng Nghĩa

Kinh nghiệm: 8 năm