Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Lập Trình Viên

Đinh Văn Luân

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Võ Thành Dũng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm IT

Nguyễn Duy Trí

Kinh nghiệm: 16 năm

Lập Trình Viên PHP, Laravel

Nguyễn Như Khánh

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Đoàn Văn Kết

Kinh nghiệm: 4 năm

Lập Trình Viên PHP

Nguyễn Thị Đào

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 2 năm

Lập Trình Viên

Huỳnh Tấn Đạt

Kinh nghiệm: 2 năm

Thực Tập Sinh - IT

Nguyễn Thanh Liêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Seo - Digital Marketing

Võ Ngọc Nghiêm

Kinh nghiệm: 3 năm

Data Service

Trần Thị Quỳnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Lập Trình Viên

Vũ Phạm Thành Công

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm