Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Lê Yến Linh

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: 16 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Lê Thu Thảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Thành Vân

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Thùy Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Thị My

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Võ Cao Thị Anh Minh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thực Tập Sinh Thiết Kế Thời Trang

Ngô Thị Sương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Sales Admin

Nguyễn Thị Duyên

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Part-time

Hà Trần Minh Khoa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Thị Thanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm